13/12/17  Tin của trường  69
100% CB CNV tham gia phòng chống bão
 25/04/16  Tin của trường  263
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Vĩnh Thuận.